Quý khách có thể đặt hàng tại website www.trungphu.net hoặc liên hệ qua điện thoại/email:

ĐT: (84 - 8) 6295 5593 – Fax: (84 – 8) 6295 5594

Email:     truelectric_auto@trungphuvn.com

Chúng tôi báo giá trong vòng 24h.